Εκτύπωση ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ Απριλίου 2017 (πιστοποίηση μέσω TAXIS)

Βεβαίωση Εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση

Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση

Βρείτε τον ΑΜΚΑ σας

Υπολογισμός εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών

Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ)

Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΤΑΑ)

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Νόμοι – εγκύκλιοι ασφαλιστικού)

Φορολογία Εισοδήματος 2017

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος για Μισθούς – Συντάξεις – 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 – 20.06.2017 – Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 – 15.06.2017 – Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν.4387/16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 – 22.05.2017 – Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Φ.10034/18282/566 – 20.04.2017 – Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ